Phân khúc CUV hạng C tháng 8: CX-5 giành lại ngai vương từ 'tân binh' Sportage