Sau rằm trung thu, giá xăng dầu đồng loạt giảm hơn 1.000 đồng, chỉ từ 22.230 đồng / lít

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, ở kì điều chỉnh lần này mỗi lít xăng E5 Ron 92 và Ron 95 có giá bán mới lần lượt là 22.230 đồng và 23.210 đồng một lít, các mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa được điều chỉnh giảm cụ thể:

  • Xăng E5 Ron 92 giảm 1.020 đồng/lít, giá bán không quá 22.230 đồng/lít
  • Xăng Ron 95 giảm 1.120 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.210 đồng/lít
  • Dầu diesel giảm 1.000 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.180 đồng/lít
  • Dầu hỏa giảm 1.030 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.410 đồng/lít
  • Dầu mazut giảm 1.040 đồng/lít, giá bán 15.030 đồng/kg

sau-ram-trung-thu-gia-xang-dau-dong-loat-giam-hon-1-000-dong-chi-tu-22-230-dong-lit

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn với xăng, dầu. Mức trích lập vào quỹ với xăng vẫn giữ nguyên nhưng tăng với dầu. Cụ thể, Ron 95 vẫn trích 493 đồng một lít, E5 Ron 92 là 451 đồng, dầu diesel tăng trích lập từ 0 lên 90 đồng, dầu hoả cũng từ 0 đồng lên 200 đồng và dầu mazut tăng 100 đồng lên 741 đồng một kg.

Mặc dù giá các mặt hàng nhiên liệu đã giảm giá nhưng trong lần điều chỉnh này thì giá dầu diesel và dầu hoả vẫn đắt hơn xăng. Với mặt bằng giá này, giá dầu diesel và dầu hoả vẫn đắt hơn xăng. So với cuối tháng 6, mỗi lít Ron 95  rẻ hơn khoảng 9.660 đồng, E5 Ron 92 hạ 9.070 đồng, dầu diesel giảm hơn 5.770 đồng.