Phân khúc xe bán tải tháng 8/2022, lần hiếm hoi Triton vượt mặt Ford Ranger

Phân khúc xe bán tải tháng 8/2022, lần hiếm hoi Triton vượt mặt Ford Ranger