Phân khúc sedan hạng D tháng 8/2022: Mazda 6 tăng trưởng dương, Lux A tiếp tục top 1

phan-khuc-sedan-hang-d-thang-8-2022-mazda-6-tang-truong-duong-lux-a-tiep-tuc-top-1